A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

4. kl

Glosetest veke 10

Her er lenka til Quizlet-glosene, der elevane kan øve på glosene dei vil få ein liten test på i veke 10.

https://quizlet.com/488676412/repetisjon-gloser-glosetest-veke-10-flash-cards/?new

2020-02-24

Innlogging Relemo

Her er lenka til Relemo, som er leselekse no framover.

Hugs å velje Feideinnlogging, og sjekk at sida er sett til nynorske tekstar før eleven les.

https://relemo.conexus.no/login/index.php?lang=nn

2020-01-26

Øve engelske gloser

Quizlet er ikkje tilgjengeleg som øvingsplattform for augneblinken. Elevane må difor øve på glosene sine muntleg og skriftleg, gjennom t.d LDS(S) - metoden. Øv gjerne litt kvar dag. Vonleg vert Quizlet tilgjengeleg att snart.

2019-11-10

Velkommen til nytt barnehage- og skuleår

Måndag 19.august kl.9.00 ynskjer me velkommen til  nytt skuleår. SFO har vanleg oppstart kl.07.30. Barnehagen har alt starta opp så dei er godt i gang med eit nytt barnehageår. Så velkommen til nye og gamle born/elevar, føresette og tilsette både i barehagen og på skulen. 

 

2019-08-16
7

God sommar

Med bilete av denne flotte gjengen vil me ynskje elevar, føresette og tilsette ein god sommar.

2019-06-21
God sommar

Velkommen til sommarfest

Tysdag 18.juni kl. 18.00 -19.30 inviterar me til sommarfest for heile oppvekstsenteret. Det blir litt underhaldning i gym salen. Her blir det markering for dei som går siste året i barnehagen og for dei som går i 7.klasse. Etterpå blir det servering av kaffi, saft og kaker. Så velkommen til ei triveleg stund på oppvekstsenteret.

2019-06-13
kaffikopp

Velkommen til bygdakafè

Tysdag den 19.mars kl. 11.00-13.00 inviterar me alle til bygdakafè på Indre Hafslo oppvekstsenter.

Det blir sal av kaker, kaffi og saft. FAU vil også ha loddsal.

Barnehagen og 1.-4.klasse vil stå for underhaldninga denne dagen.

Så velkommen til ei koseleg stund på Indre Hafslo.

 

2019-03-13
Powered by CustomPublish AS