Skjolden oppvekstsenter har 26 elevar på 1.-7. trinn og er tredelt. Visjonen til Skjolden oppvekstsenter er "Rom for alle - blikk for den enkelte". Alle elevane våre skal oppleve at dei har fagleg utvikling i eit trygt skulemiljø. Lesing, skriving og rekning som grunnleggjande ferdigheiter er sentrale satsingsområde for oss. I tillegg prioriterer me bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet.

Kvalifikasjonar:

Utdanning som grunnskulelærar med undervisningskompetanse på 1.- 7. klasse.
Fagønskje er fortrinnsvis norsk.

Les heile utlysinga og søk her