Gratiskurs for pårørande til personar med demens

Kurset inneheld tema om demens som blir formidla gjennom føredrag og gruppesamtalar. På kurset vil ein møta andre pårørande i same situasjon, samt fagpersonar.

Arrangør: DEMENSTEAMA I SOGNDAL, LEIKANGER OG LUSTER, SOGN FRISKLIVSSSENTRAL OG INDRE SOGN DEMENSFORENING
: Dagsenteret på Sogndal Helse og Omsorgssenter
Tid: onsdag 19. september 18:30
Alle