Bading i oppvarma vatn

Sogndal og Leikanger revmatikarforening har bading i oppvarma vatn i Sogndal idrettshall annakvar søndag klokka 11.00-13.00.
Pris pr. halvår: Medlem 250,- Ikkje medlem 400,-
Enkeltbading: Medlem vaksne 50,- og barn gratis
Ikkje medlem vaksne 100,- og barn 30,-

Arrangør: Sogndal og Leikanger revmatikarforening
: Sogndal idrettshall
Tid: sndag 12. juli 11:00
http://leikanger.custompublish.com/getfile...