A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Elevkor[1]

Aktivitetsdag i Gaupne

Torsdag 8. sept. reiste heile skulen vår inn til Gaupne for å vere i lag med dei andre skulane i kommunen.

.

 

Det var formell feiring av at Luster har oppfylt krava for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. Ei flott ramme for markeringa der ca 650 grunnskuleelevar i Luster samla seg på stadion og danna eit elevkor der dei framførte songen "I Luster", eigenprodusert til den dagen av Arve Bjørn Røneid.

Etter samlinga på stadion var det ulike aktivitetar der elevane var blanda på tvers av skular.

orientering.jpeg

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS