Strekningen er på om lag 3 kilometer. Anbodet inneber legging av vassleidning i Hafslovatnet og inkluderar nedsetjing av nye koplingskummar på land.

Anbodet er kunngjort 02.06. 2020 gjennom KGV og publisert i Doffin, referansenummer 2020-301211.