A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Avdelingar

Gamlestova barnehage

FAU - Gamlestova bhg

FAU 2019 / 2020

Foreldrerepresentanter i FAU - Gamlestova barnelag 2019 / 2020

           * Ann Kristin Torgersen ( 2018 - 2020 )
           * Annika Fardal ( 2018 - 2020 )
           * Eirik Hoem ( 2019 - 2021 ) - NY !!
           * Per Olav Opheimshaug ( 2019 - 2021 ) - NY !!
 

Tusen takk for jobben i FAU - Perioden 2017 - 2019 ; Rolf Johan Stranden & Janne Grønbech. 

2019-09-03
foreldrekursbilde - Cos

Nye FORELDREKURS - Circle of security (COS)

Nye kurs for foreldre med barn 0-8 år startar opp i veke 39 på Hafslo og i Gaupne.
Påmelding ; berit.skjerdal@luster.kommune.no
Dersom det er nok påmeldingar vil me også halde kurs i krinsane.

Sjå brosjyre her

2019-08-22

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Barnehageplass/Suppleringsopptak frå 01.01.2019

Det vert suppleringsopptak og høve til endring av eksisterande barnehageplass frå 01.01.2019. Opptaket er avhengig av ledig kapasitet i den enkelte barnehage.

Søknadsfristen er 1. november 2018.

Elektronisk søknadsskjema finn de her.

Ved spørsmål ta kontakt med:

Oddbjørg Ese, pedagogisk konsulent tlf. 57 68 55 20

2018-10-05

Frist ; Fredag 15 Juni 2018 !

Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage og gratis kjernetid

Ordninga med redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt vert vidareført. Det same gjeld ordninga med  20 timar gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringar i familiar med låg inntekt. For båe ordningane gjeld det at føresette må søkje kommunen og leggje ved dokumentasjon. Frist er ; Fredag 15 Juni 2018.

Les meir om ordningane (Trykk her for å søke -->); Gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling til familiar med låg inntekt

2018-06-01
Åpningsplakat av OL på Lille Hafslo 2018

Tysdag 13.02.2018

OL på Lille Hafslo - dag 1

1 dag av OL på Lille Hafslo var på Tysdag 13.02.2018 for dei minste borna i Hafslo og Gamlestova barnehage. Borna koste seg kjempe masse på OL arena på Lille Hafslo.
OL øvelsene som var denne dagen var ; aking, ertepose kasting, flaskeløp og litt leiking med traktor og gravemaskin i snøen :)
Til mat blei det servert pølse m/ lompe og brød.

2018-02-15
DSC_0312

Besøk av politiet - Tysdag 31 Oktober 2017

Politiveka i Gamlestova bhg (veke 44)

 

Politiet i midtre Sogn (Luster, Sogndal og Leikanger) har i 2017 startet opp et forebyggende arbeid med målsetning om å besøke alle 5-6 års gruppene i alle barnehagene i de tre kommunene på denne siden av fjorden. 

To damer frå polititet kom til våre barnehage og snakka om tema ; vennskap, gode og vonde hemmeligheitar og til sist, men kanskje viktigst, kroppen vår til dei eldste borna på avdeling Loftstova. Politibamsen Eddy er også med på laget til stor glede for barna og oss. Heile gjennomføringa tok ca 30 minutter. Etterpå fekk resten av barnehagen ut å sjå på politibilen. Dette var veldig stas.

 

2017-11-10
Bilete 1

Brannvernveka i Gamlestova bhg (veke 38)

Onsdag 20 September 2017 var me så heldige å få besøk av brannbilen. Det er alltid stor stas å få besøk av brannbilen.
Inni brannbilen satt det 2 hygglege brannmenn. Dei heiter ; Tom Idar Kvam & Per Bjarte Lomheim. Stor takk til dei som
tok seg tid til å koma midt i sauasank. Me håper på å få besøk av brannbilen til brannvernveka i 2018 også :)

2017-11-10
Arbeidsrommet har fått malingsstrøk

Dugnad Onsdag 06 September 2017

Tusen takk for all god hjelp under dugnaden. Resultatet blei kjempe flott. Me måtte avlyse målingssdugnaden
Torsdag 07 September 2017, men
vil sette opp ny dugnad til våren 2018.
Personalet + foreldre har hatt
arbeidsrommet som dugnad.
Arbeidsrommet fekk lyse farger og mindre rot :)
Rommet blei lyst og fint :)

2017-09-25
Ferdig stilling av bosskuret

DUGNAD - Onsdag 06 September 2017

Tusen takk for hjelpa på dugaden. Det ble kjempeflott resultat :)
Me måtte avlyse målingsdugnaden på Torsdag 07 September 2017, men vil prøve oss
med ein ny dugnad til våren 2018.

2017-09-25

ONSDAG 6. OG TORSDAG 7. SEPTEMBER 2017

DUGNAD

Onsdag 6. og Torsdag 7. September 2017 vil me ha dugnad i Gamlestova bhg. Me treng hjelp frå nokre foreldre for å få det litt finare og trivelegare ute. Den blir frå kl 17.00 begge dagar. For dei som kjem blir det servert kaffi og noko å bita i midt i dugnaden.

Oppgåver vi ønskjer å få utført er:
Buss:  tak singel  (  2 stk )
Bosskur :  kle ferdig  veggane med trykkimpregnerte bord ( 2 stk ) + male skuret ( 1-2 stk )
Store skila :  skifte ut trappa ( duk + trappvanger + trykkimpregnerte bord ) ( 2 stk )
Maling  :  BUSS ( 1 stk ), HUSKESTATIV ( 2 stk), LEIKEHYTTE VED SST (2 stk)
Lage fundament til gapahukar (2 stk ?)
Dekk: skru saman mange dekk (2 stk)
Flytte blå buss (boggi) – 2 stk (+ traktor til å flytte bussen)

Fint om det er ein av arbeidsoppgåvene der du kan bidra på.  
Det henger oppslag på avdelingane som dykk kan skrive dykk opp på.
Har du fleire ungar i barnehagen er det nok å stille på ein dag.

2017-08-28
Powered by CustomPublish AS