Badeplassen ligg plassert i Haugsbukti på nedsida av RV55 i Skjolden