A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Hafslovatnet fuglefredingsområde

Barnas naturoppsyn 30.4.

SDC11310_600x800
SDC11316_600x800
SDC11318_600x800
SDC11320_600x800
SDC11323_800x600
SDC11338_800x600
SDC11355_800x600

30.4. var heile mellomsteget i Solvorn invitert til feltdag i regi av Barnas naturoppsyn. 6.klasse på Hafslo var også med.

Temaet denne dagen var kva artar som lever i fredingsområdet, kvifor dei trivst så godt akkurat der og kva som kan truge det rike mangfaldet.

Elevane var innom tre ulike stasjonar:

- observere fugleartar i området og telje kor mange av kvar art. Sortere boss og finne ut kvar bosset har kome frå.

- natursti.

- "trekkfuglleik".

Til lunsj fekk me servert pølser og varm saft. Vêret vart også bra utover dagen. :) 

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS