Søknadsfristar barnehageopptak:

Hovudopptak med oppstart 15. august: 1. februar
Suppleringsopptak med oppstart 1. januar: 1. november
Løpande opptak: Fortløpande

Dersom de treng rettleiing, ta kontakt med den eininga de skal søke til, eller pedagogisk konsulent Oddbjørg Ese, tlf 57685520