Styrke- og balanseøvingar for «godt vaksne». Rullator ingen hindring!

Gruppene er leia av fysioterapeut og held til på arbeidsstova på omsorgssenteret.

Etter trimmen er det tid for kaffi, mat og «svadl».

Pris: Tilbodet kostar 50 kr per gong for mat og trim.


Gratis transport:

Du ringjer Servicetorget i Luster Kommune tlf. 57 68 55 00 (opningstid kl. 08.00 - 15.30) for å bestille transport. Siste frist er kl. 9.00 same dag.

Tidspunkt:
Gaupne Omsorgssenter: Måndag kl. 13.30 - 15.00
Luster Omsorgssenter: Tysdag kl. 13.30 - 15.00
Hafslo Omsorgssenter: Tysdag kl. 13.30 - 15.00 

Høyrest dette kjekt ut? Ta kontakt, eller berre møt opp!

Linda Hermansen 57 68 57 07 (Luster og Gaupne)
Erik Sannebro 57 68 58 19 (Hafslo)
Kari Ingeborg Bukve 57 68 56 20