A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Dette er i korte trekk kva som står i Rammeplanen om dei 7 fagområda:

Dei 7 fagområda

Dei 7 fagområda

Her kan du lese litt om korleis dei 7 fagområda styrer og hjelper barnehagen med å sjå heile barnet og sikrar at borna opplever ulike verdiar.
Vil du lese meir finn du Rammeplanen i sin heilskap på www.udir.no . Rammeplanen er styringsdokumentet til alle tilsette i barnehagane.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS