DinUtvei.jpgDinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbod, der ein er eller over heile landet. På dinutvei.no finn du og informasjon, fagstoff og ei spørsmål og svar-teneste, der du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Vegvisaren gir oversikt og informasjon til utsette for vald, overgrep og voldtekt, pårørande og bekymrede, dei som utøver vold og til fagpersonar.

Dinutvei.no er utvikla av Nasjonalt kunnskapssenter om vald og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag frå Justis- og beredskapsdepartementet, og er ein del av regjeringens innsats for å førebyggje vold i nære relasjonar.