Du finn informasjon om ordninga og rettleiing om korleis du søkjer på nettsidene til Husbanken.