Ergoterapi

Arbeidsoppgåver til ergoterapeuten er mellom anna:

  • Leggje til rette for å fremje aktivitet og deltaking hos den enkelte
  • Sjølvhjelpstrening
  • Formidling av hjelpemiddel
  • Tilrettelegging av bustad

Ergoterapeuten er kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen, og fagkontakt for formidling av hjelpemiddel for rørslehemma, syn (utanom briller) og data.

Kontaktinformasjon ergoterapi

Oddny Nornes er kontaktperson for høyreapparat.
Ring 57685703 og spør etter henne der.
Epost: Oddny.Nornes@luster.kommune.no

Kontakt

Ergoterapi

Ergoterapeut:

Bjørn Ove Leirdal  tlf. 57685712 

Kristine Målsnes Veum  tlf. 90703852


 

Postadresse:
Postboks 104
6866 Gaupne

Besøksadresse:
Helsesenteret
Øyagata 4

Publisert