Søknadssfristar

  • 15. juli for tilskot til utbetring av vinterskader på eng og på tap av innvintrede bikuber i produksjon.
  • 31. oktober for erstatning etter avlingssvikt og ved svikt i honningproduksjonen

Søknad om erstatning sendast kommunen på skjema fastsett av Landbruksdirektoratet

Ytterlegare opplysingar i Forskrift om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honninggproduksjon.