Kvalifikasjonar
Ferievikar må vere fylt 18 år og ha førarkort kl. B.

Les heile utlysinga og søk her