Kommunestyret godkjenner i samsvar med tilråding frå fellesrådet at festeavgifta for graver er sett til kr 200, - pr år. Innkrevjing kr 1000,- for 5 år.