Film om Nasjonale turistveger har lenge vore etterspurt som eit ledd i å markedsføre Noreg nasjonalt og internasjonalt.

Filmen vender seg først og fremst til dei som ønskjer ein aktiv ferie i flott natur, målgruppa er særleg turistar frå Europa, USA og Asia, som er ein stadig større marknad for norsk reiseliv.

 

Sjå filmen her

 

Les meir om Nasjonale turistveger