Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Flyktningar og vern

Flyktningar som har fått opphald i Noreg skal busettast i ein kommune. IMDI, Integrerings- og mangfalddirektoratet har ansvar for å finne ein egna kommune og oppmodar kommunane om å ta imot flyktningar.

I Luster kommune er det kommunestyret som vedtek kor mange flyktningar som skal busetjast i kommunen kvart år. Det er vedtak om å ta imot inntil 5 flyktningar i 2014 (ev. 10), 10 i 2015 og 10 i 2016.
Flyktningstenesta i Luster er på NAV. Dei skal koordinere arbeidet med mottak og integrering av nye flyktningar i kommunen.

Resettlement of refugees

2014-09-01