Forliksråd

Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det legste leddet i rettssystemet.
Lensmannen i Luster er sekretær for forliksrådet.

Medlemer:
Erling Kåsine, leiar
Thorild Tønnesen
Henrik Røneid

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Politisk sekretariat

Leiar politisk sekretariat:
Anita Bjørk Ruud
Tlf.:57 68 55 96
Mob:97 64 81 85
Epost

Sekr. for plan og forvaltningsstyret,
eldrerådet og
rådet for menneske med nedsett
funksjonsevne:

Karin Leirdal
Tlf. 57 68 55 11
Epost

Sekr. for UK
Liv Helen Nystuen
Tlf. 57 68 55 42
Epost

Web levert av CustomPublish AS