A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

jorunn

9.og 10.trinn veke 39

Foreldremøte

I veke 39 har 9. og 10.klasse hatt foreldremøter. Med oss har me hatt Stein Helge Selland frå politiet og helsesjukepleiar Jorunn Ødegård. 

 

2020-09-24
susanne 2

Miljøkontakt

Susanne Heen Veum er miljøkontakt ved Luster ungdomsskule (37% stilling). Utover dette har ho støttetimar på elevar, ansvar for kantinedrift også er ho ein pådrivar for å skaffe utstyr til fysisk aktivitet på skulen.

2020-09-24

Koronasituasjonen og fråvær på ungdomsskulen

Ved nyoppståtte, milde luftvegssymptom skal elevane ikkje møta på skulen. Dei skal halda seg heime til allmenntilstanden er god. Føresette vert oppmoda om å ta kontakt med skulen dersom eleven er så frisk at han/ho kan arbeida heime.

2020-09-18
Powered by CustomPublish AS