A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Ordensreglement - Grunnskulane i Luster - Høyringsutkast

Høyringsfrist 15.03.18

Meld rektor om innspel: kristin.vee@luster.kommune.no

Basis ordensreglement grunnskulane Luster høyringsutkast PDF document ODT document

2018-02-28

Elevkveldar

Elevkveldar på Luster ungdomsskule vert 1/2, 1/3, 5/4 og 26/4. Den siste flytta 1 veke fram pga entrepenørskapsmessa i Balestrand. NB! Tidspunkt er nytt - kl.19-22. Hugs tilbodet om transport for ungdom 13-19 år ("Heim for ein 50-lapp").

Det vert 6 foreldrevakter totalt, 1 frå kvar klasse (bestemt i FAU nå i januar). Klassekontaktane har eigen Facebook-gruppe der dei koordinerer/skaffer vakter.

Foreldra får ulikt ansvar når dei kjem - sette opp bord og stolar, steike pizza, kiosksalg, vere vakt inne i aulaen/klasserom eller gå litt utanfor. Oppattrydding siste halvtimen. Miljøterapeut organiserer opplegg som elevene har planlagt på førehand. 

 

2018-01-26

Transport for ungdom 13-19 år

Elevar busett i Luster kommune kan nytte bestillings-taxi til alle opne arrangement for ungdom i Luster kommune. Gjeld også trening/øving, møte og kurs. Eigenandel kr 50,- pr pers - kvar veg. Andre i same taxi, men som er eldre enn 19 år, betalar full pris. Minimum tal personar som skal følgje taxi er 2. Opplys om at du vil nytta dette tilbodet når du tek kontakt med: Taxisentralen i Gaupne, tlf. 57681620 

2018-01-26
Powered by CustomPublish AS