A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

k

Stand og føredrag med bedrifter, vidaregåande skular og Sogn opplæringskontor

UV- dag 31.januar

Med overskrifta: Har du lyst å motivere ein av våre dyktige elevar på Luster ungdomsskule til å jobbe i akkurat di bedrift i framtida? inviterte me bedrifter til å besøke skulen vår. Me er overvelda over responsen og har hatt ein utruleg kjekk dag saman med bedrifter, vidaregåande skular og Sogn opplæringskontor.

2020-01-31

Visma Flyt Skule

SMS i Visma Flyt Skule er no skrudd heilt av med unnatak av beredskapsmeldingar. Dersom føresette sender meldingar til nokon av skulane via SMS vil dei ikkje få beskjed om at deira SMS ikkje er vorten motteken.

2020-01-15
20

Besøk av mobbeombud Aina Drage

Barnekonvensjonen 30 år

I samband med at barnekonvensjonen er 30 år 20.november 2019 var mobbeombod Aina Drage på besøk på skulen og me feira med ballongar og kake. 

2019-11-20
Powered by CustomPublish AS