A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Foreldremøte

Velkommen til foreldremøte onsdag 25.8

Det vert foreldremøte for alle trinna onsdag 25.8

2021-08-24
skulestart

Velkommen til nytt skuleår

Måndag 16.august startar me oppatt etter ein fortent ferie

2021-08-11
Lustrastativet

GRATULERA til 9.klassingane i Luster som vann pizza til klassane sine for gode idear og produkt.

Entreprenørskap er ikkje eit fag, snarare ein raud tråd gjennom alle fag på skulen. «Eksamen» er kåring av dei beste, fyrst på skulen, deretter på ei Entreprenørskapsmesse der neste års 8.klassingar vert inviterte til å sjå kva 9.klassingane har pønska fram. I vanlege år reiser me til ein av kommunane i regionen, men i år vart det ei Digital entreprenørskapsmesse.

2021-05-07
Powered by CustomPublish AS