A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Nytt undervisningsopplegg/tema for elevar og føresette - i regi av politiet

Er det delbart? Temamøte på LUS 14.10.19

Er det delbart?

Politiet tilbyr et nytt undervisningsopplegg for ungdomstrinnet og deres foreldre. Kripos har utviklet et undervisningopplegg om ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep. Dette er en del av politiets satsning mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Målet er å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant ungdom. Politiet ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om temaet, slik at ungdom i alderen 13-16 settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Opplegget erstatter det vi tidligere har tilbudt 8.trinn. Tematikken er mye likt, men nå vil fokuset i større grad være på bildedeling og valg, enn før.

 

Undervisningen foregår i klasserom med god nettilgang for ungdommene på dagtid. Ungdommen må ha tilgang til mobiltelefon/nettbrett/data i økta.  På kvelden samler vi foreldrene til de samme ungdommene og gjennomfører opplegget for dem. Foreldrene må også ha med seg mobiltelefon/nettbrett/PC. Skal forebygging lykkes, er det nødvendig å involvere foreldrene. Opplegget er siden det kom i vår, gjennomført flere ganger i Sunnfjord med gode tilbakemeldinger.

 

Meir informasjon om temamøte kjem på vekeplan og heimesida.

Kristin Vee, rektor

 

2019-08-30

Det vert møte i september - innkalling kjem på mail

FAU Luster ungdomsskule 2019-2020

Då skal me velje leiar i FAU, skrivar og repr. til SU (to foreldre stiller frå FAU).

Det vert SU-møte same kveld. 

Sakliste vert sendt ut 1 veke før møtet. Meld frå til rektor om du har saker som skal vere med på saklista i første møte.

FAU 2019-2020

Luster ungdomsskule

8A: Hege Solheim. Vara: Aina Søvde (valt for eitt år)

8B: Agnethe Roterud. Vara: Bjørg Irene Svangstu (valt for to år)

9A: Tone K. Thomassen. Vara: Erik Skjerdal

9B: Else M. Straumstein. Vara: Ingar Norberg

10A: Tage Skjaak Moen. Vara: Randi Nundal Aarøy

10B: Kåre Hønsi. Vara: Beate Yttri

Kristin Vee, rektor

2019-08-30

Her er presentasjon frå foreldremøte 27.08.19 - med kontaktinformasjon

Vil du ha kontakt med helsesøster?

2019-08-28
Powered by CustomPublish AS