A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Gåaksjon 2

27.09.22

Gå-aksjon

Gå til skulen dag 2022 - tysdag 27. september

Tysdag 27. september oppfordra skulen alle elevar til å gå til skulen. Bussane frå Hestnes stoppa ved Gamlestova barnehage, slik at elevane gjekk derifrå i lag. Når elevane kom til skulen blei det servert frukt. Tilsette ved skulen var tilstades ulike plassar i bygda og møtte elevane når dei kom på skuleplassen. Mange brukte refleks. Kjempeflott! Alle hadde nokon å gå saman med, dei prata i lag, syklistane tok hensyn og alle fekk ein god tur!

2022-09-27

Søknad om skulefri, permisjon

 q 9zAPg 7lCoZpTkaQZ 8AAAAASUVORK 5CYII=Påminning: Når de skal søke permisjon/skulefri meir enn to dagar, så skal ein logge seg på VFS og søke direkte der. Bruk PC når de gjer det!

2022-11-29
Powered by CustomPublish AS