A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Fråvær

Udir har vedteke at skulen ikkje skal føre fråværsdagar så lenge skulen er stengt. Men er elevar sjuke eller på andre måter forhindra til å ikkje kunne delta i opplæringa, så skal kontaktlærar ha melding gjennom Visma.

2020-03-28

Skule og SFO er stengt til 13. april - kan bli forlenga

Viser til tidlegare informasjon om stenging av skule og SFO i samband med utbrotet av koronavirus. 

UDIR

Det er viktig med god kommunikasjon mellom skule og heim. No er e-post, Teams, Facebook og heimesida nytta som informasjonkanalar. I tillegg kan ein nå tilsette på telefon. Følg med på informasjon frå kvart klasseteam. 

2020-03-26
Powered by CustomPublish AS