A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Sommarferie!

Då har me kome til den siste skuledagen for elevane og ein lang ferie ligg og ventar på dei. Sfo er ope i 2 veker til og me i administrasjonen tek heller ikkje ferie enno. Når det gjeld tilsette neste år vert det nokre forandringar. Ane Hestad, Eli Høyheim, Marianne Lerum Lund og Kjersti Ullebust hadde sin siste arbeidsdag hjå oss i dag. Me takkar for den tida dei har vore hjå oss og ynskjer dei lukke til vidare. Me vil gratulere Runar Hatlevoll med fast stilling hjå oss. Neste skuleår får me med oss 4 nye pedagogar, og det er Torjus Halsne, Oddny Eikelund, Maria Søhoel og Ivar Garpestad. Ivar er den nytilsette miljørettleiaren. Oddny er i permisjon fram til mars og det same er Katrine Henden Nondal. Martin Kortner, Norill Terese Norheim og Marta Hatlevoll held fram i sine vikariat. Alle ved skulen vil takke elevar og foreldre for eit godt samarbeid og ynskje dykk alle ein god sommar!

Kontaktlærarar skuleåret 2018/19

Klasse:

Namn:

1.

Hege Bjørnetun og Anette Skarsbø

2.

Marta Hatlevoll og Elisabeth H. Fimreite

3.

Sonja Rutledal

4.

Norill Terese Norheim og Elin Hilleren

5.

Maria Søhoel og Kjersti E. Tang

6.

Katrin L. Nes og Torjus Halsne

7.

Eva Cathrine H. Johansen og Helge Harkjerr

8A

Sesilie Leikanger

8B

Solveig Bang

9.

Marianne Hansen og Terje Holm

10A

Anja Renate Buskaker

10B

Bjørn Arild Grindhaug

2018-06-22

Sommerles 2018

Infobrev om «Sommarles» ligg som vedlegg. Infobrev - til elever 2018 (Nynorsk).pdf

Info om vekepassord vert lagt ut på biblioteket si heimeside og facebookside kvar måndag.

Sjå elles info på vår heimeside: http://www.luster.kommune.no/framside.175817.nn.html under oppvekstportal.

Mange av elevane våre har allereie meldt seg på og det set me stor pris på:-)

2018-06-22

Skulevegen

Det har vore ei uønska hending på skulevegen. Elevar har opplevd å bli tilsnakka/forfølgde av ein mann og fått tilbod om godteri. Politet er varsla av foreldre. Skulen ønskjer at foreldre tek ein prat med elevane om ikkje å ta kontakt med framande og gå gjerne i lag med nokon heimover. Dersom nokon har opplevd liknande episode, ta gjerne kontakt med oss. Me på skulen skal følgja godt med og sjå til at ungane har det trygt og godt på skuleplassen. 

 

2018-06-18
Powered by CustomPublish AS