A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

skulpturprosjekt

Vennskap

Skulen har gjennomført ein svært vellukka kampanje med temaet "Vennskap". Det har vore fantastiske aktivitetar i klassane og på tvers av klassar. 

2018-02-11
barnevakten-logo

veke 7

Storforeldremøte

FAU og skulen ynskjer alle føresette velkommen til storforeldremøte torsdag 15. februar kl. 18.00 i gymsalen, inngang samfunnsbygget. I år som i fjor ynskjer me å invitere føresette til neste års fyrsteklassingar. Veitastrond og Solvorn skule er òg inviterte.

  • Informasjon om § 9A og aktivitetsplikta
  • Føredrag om digital mobbing ved Ragnhild Jansen frå Barnevakten

                     Det vert kafèsal, så ta med småpengar!

                     Vel møtt, vi treng dykk på laget!

2018-02-09
IMG_6960

Fellessamling januar - oppstart av kampanjeveka VENSKAP

Torsdag 25. januar arrangerte me ei fin fellessamling ved skulen vår. Denne gongen var det 1. og 6. klasse som stod for underhaldninga. Dei imponerte stort med både sang, dans og presentasjon av naturfag/samfunnsfagprosjekt. 1. klasse hadde øvd inn fleire songar og viste oss eit utruleg flott kor. 6. klassingar som står framfor heile skulen med både dans og føredrag imponerer med kor trygge og flinke dei har blitt. I tillegg til alt dette, dansa 1. og 6. klasse saman til Norill sin musikk. Veke 5 er kampanjeveke med venskap som tema. Den siste tida har elevane i arbeidslivsfag frå 8. og 9. klasse snikra og måla nokre fantastisk flotte benkar til oss. Venskapsbenkane vart avduka denne dagen og plassert rundt i gongane på skulen. Tusen takk for ei så flott gåve! Me er veldig stolte av elevane (og dyktige lærarar). 

2018-02-01
Powered by CustomPublish AS