A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart

Framside

Nasjonal kampanje mot hovudlus 2019, veke 35(helga 30. august - 1. september)

Hugs lusekjemming i helga! Me deltek i nasjonal satsing mot hovudlus.

Dersom de finn hovudlus, start behandlinga snarast!

Kommuner der alle barn blir sjekka, vil oppnå dei beste resultata!

http://l u s fr i n o r g e .n o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-08-28

"Delbart" - Tysdag 3.september kl.18.00

Tysdag 3.september kl.18.00-19.00 kjem politiet og har foredrag på foreldremøtet for ungd.skulen.

Informasjon om opplegget frå politiet:

Kripos har utviklet et undervisningopplegg om ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep. Dette er en del av politiets satsning mot internettrelaterte overgrep mot barn og unge. Målet er å forebygge ulovlig bildedeling og seksuelle overgrep blant ungdom. Politiet ønsker å bidra til økt bevissthet og kunnskap om temaet, slik at ungdom i alderen 13-16 settes i bedre stand til å ta gode valg og håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Opplegget erstatter det vi tidligere har tilbudt 8.trinn. Tematikken er mye likt, men nå vil fokuset i større grad være på bildedeling og valg, enn før.

Sjå brosjyre frå politiet her.

2019-08-28
724639-7-1327272969798

Veke 35, 26.- 30. aug.

Mobilfri veke

2019-08-23
Powered by CustomPublish AS