Grunnstønad vert utbetalt til lag og organisasjonar som dokumenterer aktivitet for born og ungdom under 20 år.

Ordinær grunnstønad er kr 250 pr betalande medlem under 20 år. Søndagsskular og barnelag får eit fast tilskotsbeløp etter eigne reglar.

 

GRUNNSTØNAD 2019- GRUPPE 1 - IDRETT og FRILUFTSLIV.  
NR.  Namn på søkar: medl. tal  medl.< 20 grunnstønad
1 I.L. Fanaråk 171 43 10750
2 Luster il  103 35 8750
3 I.L. Bjørn  644 308 77000
4 Hafslo il 675 333 83250
5 Veitastrond Idrettslag 76 29 7250
7 Hafslo skyttarlag 217 32 8000
8 Luster jakt- og fiskelag           225 36 9000
9 Sogndal Idrettslag Taekwondogruppa 80 10 2500
10 Luster Turlag 597 140 35000
11 Luster Hundeklubb 155 2 500
    2111 816 242000

 

 

GRUNNSTØNAD 2019 - GRUPPE 2: SONG- OG MUSIKK.
NR.  Namn på søkar: medl. tal  medl.< 20 Grunnstønad
1 Jostedal skule- og ungdomskorps  22 8 2000
2 Dale skulemusikk 22 11 2750
3 Hafslo skule- og ungdomskorps 26 26 6500
4 Gaupne skule- og ungdomskorps 18 10 2500
    88 55 13750

 

 

GRUNNSTØNAD 2018 - GRUPPE 3: BARNE- OG UNGDOMSLAG.
NR.  Namn på søkar: medl. tal  medl.< 20 grunnstønad
1 Torsdagstreff/Torsdagsklubben Luster 22 22 2000
2 NLM/Indre Hafslo barnelag 14 14 1500
3 Torsdagsklubb, Lyngmo            6 6 1500
4 Knøttekor, Lyngmo                  24 24 2000
5 Småbarnstreff, Lyngmo             12 12 1500
6 Kjellargjengen, Hafslo bedehus 18 18 1500
7 Gaupne søndagsskule, LUFAS 26 26 2000
8 Luster 4-H 116 116 29000
9 Jostedal Ungdomslag 54 31 7750
    292 269 48750

 

 

GRUNNSTØNAD 2019 - GRUPPE 4 ANDRE LAG OG ORGANISASJONAR 
NR.  Namn på søkar: medl. tal  medl.< 20 grunnstønad
1 Mollandsmarki Grendalag 51 9 2250
2 Marifjøra Vel                    58 5 1250
    109 14 3500