A A A Svart på hvitt - normalt Hvitt på svart
Print

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Heim-skule-samarbeid

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er eit nasjonalt, rådgivande organ for både utdanningsmyndigheiter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringa. Utvalet består av sju medlemmar og er oppnemnt for fire år. Her er link til heimesida deira; www.fug.no.

Tips ein ven  Skriv ut
Powered by CustomPublish AS