For unge opp til 20 år. Gratis for dei mellom 16-20 år.
Stad: Luster helsestasjon, Gaupne

Opningtid onsdag 15.00-17.00.

 

 

Lege og helsesøster/jordmor.