• Heimebesøk 7-10 dagar etter heimkomst, med vektkontroll.
 • 4 veker, gruppe/barseltreff ved fysioterapeut og jordmor.
 • 6 veker, legeundersøking, samtale hjå helsesjukepleiar og vaksine: Rotavirus (Drikkevaksine)
 • 3 mnd, gruppe/samtale/undersøking hjå helsesjukepleiar.
  Vaksine: 1.KOM09:Difteri/kikhoste/stivkrampe/poliomyelitt/Hib-infeksjon/hepatitt B.
  2.PNE13:Pneumekokk. 3.Rotavirus.
 • 4 mnd, gruppe/samtale/undersøking hjå helsesjukepleiar og fysioterapeut.                           
 • 5 mnd, gruppe/samtale/undersøking av helsesjukepleiar.
  Vaksine:1.KOM09:Difteri/kikhoste/stivkrampe/poliomyelitt/Hib-infeksjon/hepatitt B.
  2.PNE13:Pneumekokk.
 • 6 mnd, legeundersøking og samtale hjå helsesjukepleiar.        
 • 8 mnd, gruppe/samtale/ undersøking hjå helsesjukepleiar.
 • 10 mnd, gruppe/samtale/undersøking hjå helsesjukepleiar og informasjon ved tannpleiar.                                                            
 • 1 år, legeundersøking og samtale hjå helsesjukepleiar.
  Vaksine: 1.KOM09:Difteri/kikhoste/Stivkrampe/Poliomyelitt/Hib-infeksjon/hepatitt B.
 • 15 mnd, gruppe/samtale/undersøking hjå helsesjukepleiar.
  Vaksine: MMR (Mesling/Kusma/Røde hunder).
 • 18 mnd, gruppe/samtale/undersøking hjå helsesjukepleiar.
 • 2 år, legeundersøking og samtale hjå helsesjukepleiar.
 • 4 år, samtale hjå helsesjukepleiar og undersøking av syn.
 • Screening fin- og grovmotorikk, sansemotorikk v/fysioterapeut i barnehagen.

Individuell oppfølgjing etter behov.

Opningstid måndag - fredag kl. 08.00 - 15.00.