Hjorteløyver 2021

Publisert
Hjortekalv

No skal hjorteløyva for 2021 vera sendt ut på e-post. Dersom du som valdleiar ikkje har motteke e-post frå hjorteviltregisteret, så lyt dykk ta kontakt med kommunen.