Retningslinjene vert sendt ut til statsforvaltaren, Vestland Fylkeskommune, eigar og noverande og tidlegare brukarar av Ormelid (slik det er avgrensa i naturbasen i høve utvalt kulturlandskap). Innspel kan sendast her

eller ev. til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne eller på e-post til postmottak@luster.kommune.no innan 11. april 2022.


Plandokument

Høyringsbrev

Retningslinjer for tilskot til utvalt kulturlandskap (UKL) – Ormelid 2022-2025 

Skjøtselsplan for nasjonalt utvald kulturlandskap på Øvre Ormelid

Forvaltningsplan for Ormelid gard 2017-2027