Barnehagen er godkjent for 36 plassar i alderen 0-5 år.
Opningstid barnehagen kl. 07.30 - 16.30

Tlf. barnehage:
avd. Perle: 459 78 257
avd. Bruse: 459 78 258