Onsdag  21/10  kl. 9-14 Gymsalen i Hafslo samfunnshus, inngang døra mot kunstgrasbana

Tysdag  27/10  kl. 9-14 Gaupne idrettshall

Onsdag 28/10  kl. 10-14 Samfunnsbygget, Luster oppvekstsenter

 

Munnbind vert utdelt til alle, samt handdesinfeksjon før og etter vaksinasjon.

 

Pris 

Influensavaksine for målgruppa kr 50,-

Pneumokokkvaksine kr 400,-


Betaling med kort eller Vipps.

 

Influensavaksine vert særskilt anbefalt til:

• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)

• Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim

• Alle frå fylte 65 år

• Barn og vaksne med:

  - diabetes type 1 og 2

  - kronisk luftvegssjukdom, hjarte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt

  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade

  - nedsett immunforsvar

  - svært alvorleg fedme (KMI over 40)

  - anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der  influensa utgjer en alvorleg helserisiko, etter  individuell vurdering av lege

• Helsepersonell som har pasientkontakt

• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar

• Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt  med levande griser.