Sprøyte.jpgPris influensavaksine for målgruppa: kr.150,-

Pneumokokkvaksine kr. 400,-

Influensavaksine vert særskilt anbefalt til: 

• Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester)
• Dei som bur i omsorgsbustader og sjukeheim
• Alle frå fylte 65 år
• Barn og vaksne med:
  - diabetes type 1 og 2
  - kronisk luftveissjukdom, hjerte- og karsjukdom, leversvikt eller nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsett immunforsvar
  - svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  - anna alvorleg og/eller kronisk sjukdom der influensa utgjer en alvorleg helserisiko, etter individuell vurdering av lege
• Helsepersonell som har pasientkontakt
• Husstandskontakter til immunsupprimerte pasientar
• Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.
 

Dei som ikkje er i målgruppa må ta kontakt med fastlege for å få resept på vaksine, kan så få vaksinen sett på legekontoret.