Meir informasjon finn du på heimesida til Sogn brann og redning.

https://sognbrann.custompublish.com/informasjon-om-skogbrannfare-og-baalforbud.6132755-215014.html