Informasjon

Cathrine Teigen Volle har teke imot stillinga som inspektør ved Hafslo barne- og ungdomsskule.

Det vil seia at me treng ny kontaktlærar i 5.-7. trinn.

Cathrine har permisjon frå stillinga si her hjå oss.

Me ynskjer ho lukka til i ny jobb og med nye utfordringar!

2015-07-07 Grete Marie Skårhaug Solvi
Tips ein ven  Skriv ut