Barnehagen er godkjent for 24 barn i alderen 0-5 år.

Opningstid barnehagen og sfo: kl. 07.00 - 16.15.

Jostedal oppvekstsenter - skuleteneste