Planen er utlagt og servicetorget i Rådhuset og på biblioteket

Merknader til planen må sendast skriftleg, anten på høyringsskjema, i e-post til postmottak@luster.kommune.no eller pr. brev til Luster kommune, postboks 77, 6866 Gaupne.

Fristen for merkand er 23.12.21