Fakturert av Faktura gjeld Meir info
Kommunen

om faktura frå kommunen

Forfall 20.04 og 20.10 (datoane kan variare)

Simas Renovasjons- og slamgebyr om faktura frå Simas