Va-norma er utarbeida i samarbeid mellom Luster, Leikanger, Høyanger, Balestrand og Sogndal kommune.

Norma inneheld førehandsgodkjende løysingar på korleis dei kommunaltekniske anlegga skal utformast. Dette gjeld og private anlegg som vert overtatt av kommunen. Norma er basert på mal frå Norsk Vann. Siv.Ing. Tobias Dahle har vore sekretær.

Kommunalteknisk norm må følgjast av både konsulentar, entreprenørar og leverandørar. Eventuelle andre løysingar skal vere godkjent av va-ansvarleg i Luster kommune.

Va normen kan lastast ned her: Kommunalteknisk va-norm

Alle vedlegg kan lastast ned her: