www.luster.kommune.no

Kortvarige vasstengingar Indre Hafslo

Grunna lekkasjesøk kan det bli kortare stans på strekningen Melheim-Oppvekstsenteret-Lundshaugen-Sviggo-Vad på Indre Hafslo. Ikkje lengre enn 10 minutt i gongen.

Blir utført i løpet av dagen i dag, 10.01.19.