Krisehandtering

Luster kommune si kriseleiingsgruppe:
Leiar Ordførar Ivar Kvalen
Operativ leiar Rådmann Jarle Skartun
Operativ nestleiar Ass Rådmann John Olaf Røhme
Fagleiar informasjon Leiar servicetorg Anita Bjørk Ruud
Fagleiar teknisk Leiar teknisk drift Jan Magne Svåi
Fagleiar helse Kommunelege I Knut Cotta Schønberg
Sekretær (kontor/adm/logg) Sakshandsamar Trond Helge Eide

2012-05-21

Sjølvbetening

Kontaktinformasjon

Luster kommune,
rådhuset
tlf. 57685500

Kontaktpunkt ute i kommunen om samband er nede:

  • Gaupne omsorgssenter (kriseleiing)
  • Luster omsorgssenter
  • Fjordstova
  • Urnes gard
  • Hafslo omsorgssenter
  • Veistastrond skule
  • Jostedal hotell

Oppsøk ditt næraste kontaktpunkt om du ikkje har tlf. samband og til dømes vegen er stengd.

Web levert av CustomPublish AS