Kulturskule  2021
Instrumentopplæring, individuell pr semester 2 145
Samspelgruppe pr semester 1 425
Instrumentleige pr semester 420

*Kjøp av dobbeltime vert ein plass til fullpris og ein med 25 % moderasjon.
Det  vert gjeve 25% syskenmoderasjon. OBS: For å vere sikker på å oppnå syskenrabatt, må sysken vere registrert på den same føresette!