Kulturskule  2022
Instrumentopplæring, individuell pr semester 2 180
Samspelgruppe pr semester 1 450
Instrumentleige pr semester 430

*Kjøp av dobbeltime vert ein plass til fullpris og ein med 25 % moderasjon.
Det  vert gjeve 25% syskenmoderasjon. OBS: For å vere sikker på å oppnå syskenrabatt, må sysken vere registrert på den same føresette!