Lagshuset har to møterom de kan tinge til ulike møte og arrangement.

Sjå informasjon om møteromma

Ting møterom

 

Faste aktivitetar i lagshuset:

  • Norskopplæring på dagtid månd. – fred.
  • Leksehjelp for elevar ved vidaregåande skule (måndag kl. 17.00 – 19.00).

Kontaktinformasjon Lagshuset
Luster Frivilligsentral 
v/Anita Kjørlaug
Tlf: 456 65 954
Epost: post@luster.frivilligsentral.no

Plassering lagshuset:

Lagshus kart 1txt.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Lagshus kart 2TXT.jpg