Postdresse:
Postboks 104, 6866 Gaupne
Besøksadresse:
Øyagata 4, 6868 Gaupne
Tlf: 57 68 56 00
Legevakt: 116117
Fax: 57 68 56 01

Epost  E-post må ikkje nyttast til meldingar om helseopplysningar, medisin, personnummer og liknande. Ingen e-postløysing er i dag sikker nok til at ikkje uvedkomande kan henta opplysningar på nettet.

Opningstid:     07.45 - 15.15
Ekspedisjon/
Tlf. tid:              08.00 - 14.30
Opningstid laboratorium:
Blodprøvetaking 08.30 – 13.30

Luster legekontor