Lokalhistorisk årbok.jpgIn English - Local history

Lokalhistorisk litteratur er populært i Luster kommune og kommunen samarbeider med dei 3 sogelaga i kommunen, Luster, Hafslo og Jostedal.

På Servicetorget på rådhuset kan du kjøpe bygdebøker, skulesoge og lokalhistoriske årbøker. Du kan også tinge dei hjå oss. Bygdebøker blir sende i oppkrav, dei andre blir sende med faktura vedlagt.

Tingingsskjema med prisar finn du nedanfor (under fana Skjema). Porto kjem i tillegg.