INNHALD:
Emne: Forfattar:
Føreord Av. Erling Bjørnetun
Urnes stavkyrkje og 1000-årsjubileet. Av Marit Bøen
Kyrkjehistorie for Luster kommune Av Oddrun Marie Dyrdal
Noko om den gamle klesskikken i Luster Av Bjørg Hovland
Lauving i Jostedalen Av Lars Stølen
Arbeids- og levemåte på eit småbruk under krigen Av Johannes Kroken
Strandstaden Marifjøra Av Henny Eikum Roterud og
Mai Svangstu
Stålverket i Fortun Av Johannes Kroken
"Justedalens kortelige Beskrivelse - anno 1750" Av Mathias Foss
Kulturprisvinnaren 1994: Tomas Kjørlaug Av Erling Bjørnetun

 

Tingingskupong med prisar finn du her