INNHALD:
Emne Forfattar
Truleg kom kulturminneåret altfor seint..... Føreord av Erling Bjørnetun
Stølar i Luster.
Geisdalen Av Alfred Espe
Stølsdrift i Lustr. Av Helga og Trygve Skjolden
Stølsdrift i Feigedalen Av Melchior Sørheim fortalt til
Helga K. Skjolden
Stølsminne frå Berrsetno på Hafslo Av Olav Kjell Lomheim
Smørlaga i Luster Av Hermund Kleppa
Kultursenteret Ytre Kroken Av Terje Mikael Hasle Joranger
Frå Wisconsin til Fuglesteg Av Russell L. Hanson
Sagbruksnæringa i Luster på 1600-tallet Av Arne Kvitrud
Husmannsvesnet i Luster og Jostedal Av Ingebjørg Strand Heiberg
Husmannslivet i Skjolden og Fortun Av Oddrun Marie Dyrdal
Hafslo Ungdomslag Av Susanna Solem
Kulturprisvinnaren 1996 Bjørg Hovland Av Erling Bjørnetun og
Terje Hasle Joranger.
Presentasjon av sogelaga i Luster kommune
Hafslo Sogelag
Jostedal Historielag
Luster Sogelag
Lokalhistorisk litteratur
Skulesoga for Luster kommune
Bygdebok, Gards- og ættesoga
Lokalhistoriske årbøker for Luster Kommune
Lokalhistorie på internett

 

Tingingskupong med prisar finn du her