INNHALD:
Emne: Forfattar:
Gratulere med kulturprisen! Føreord av Erling Bjørnetun
EI LANG SOGE
jordbruket i Fortun gjennom 4000 år
Av Janicke Åstveit
EIT IS-EVENTYR INST I LUSTRAFJORDEN
soga om A/S Sogns Iskompagni og isproduksjonen i Skjolden
Av Hermund Kleppa,
Snorre D. Øvrebø
og Terje H. Joranger
ESPE GRENDI
eit døme på skriving av kultur- og slektssoge til ei lustra-grend
Av Alfred Espe
MARIE SANDVIK
soga om den miskunnsame samaritanen i Minneapolis-slummen
Av Terje M. Hasle Joranger
LITT TIL ETTERTANKE
dikt
Av Olav Kjell Lomheim
EI LITI ORDLISTA
over eldre ord og uttrykk nytta i Luster kommune
Av Per E. Hunshamar
KULTURPRISVINNARANE
1997: Sigrid og Olav Kjos-Wenjum
1998: Trygve Ormberg
1999: Hafslo sogelag, Jostedal historielag og Luster Sogelag
Presentasjon av sogelaga i Luster kommune
Hafslo Sogelag
Jostedal Historielag
Luster Sogelag
LOKALHISTORISK LITTERATUR
LOKALHISTORIE PÅ INTERNETT

 

Tingingskupong med prisar finn du her