Kommunalt brukarutval vart etablert i februar 2012 etter initiativ frå lokale pasient- og brukarorganisasjonar.
Bakgrunnen for etableringa var at kommunen som ei følgje av samhandlingsreforma skal behandle nye pasientgrupper før, i staden for og/eller etter sjukehus. I dette ligg eit tettare samarbeid med helseføretak/sjukehus og nye brukargrupper i kommunen.

Møteprotokollar

Lokalt brukarutval for samhandlingsreforma
Medlemer: Varamedlemer i rekkefølge:
Jostein Melheim, Indre Hafslo Mary Aasen, Jostedal
Astrid Martinsen, Luster Karen Moe, Indre Hafslo
Kristoffer Skjolden, Gaupne Gunvor Nærø, Gaupne
Medlem frå kommunestyret: Personleg varamedlem:
Anja Iren Hilleren Karita Nes


Leiar: Jostein Melheim, Indre Hafslo
Nestleiar: Astrid Martinsen, Luster

Vedtekter