Av prøvar me har fått svar på i dag vart ein tidlegare positiv test stadfesta i ny test. Vedkomande har vore i isolasjon i fleire døgn. Ingen nye smitta frå gårsdagens prøvar.

Me ventar svar på 2 prøvar i morgon kveld.

 

Dei 6 som er smitta blir fulgt opp med dagleg kontakt av helsetenesta.

 

Me takkar innbyggjarar i Luster og Sogndal for innsatsen fram til no for å begrense smitten og håpar på at alle blir med på dugnaden vidare.

Bestill koronatest om du har syptom eller av andre årsaker mistenkjer at du kan vere smitta.