Norsk Kommunalteknisk Forening skriv følgjande på heimesida si:

Det meldes fra juryen om god kvalitet på alle prøvene og etter blindtest i lukket rom, hvor smak, lukt og farge var i fokus kom juryen frem til sin avgjørelse.

Luster kommune har Sogn og Fjordanes beste drikkevann i begge kategorier; Grunnvann og overflatevann.

Vi gratulerer og ønsker lykke til i landsfinalen i Telenor Arena 19. April 2016.